Help Chirojongens Humbeek

Officiële opening op 24 & 25 februari 2018

2,5 jaar na de spijtige gebeurtenis zullen wij onze nieuwe lokalen officieel openen!

Meer info

Online shoppen kan onze Chiro centjes opleveren en het kost jou niets extra! Check Trooper:

BEDANKT!

De Jongenschiro Apollo 8 Humbeek wil alle mensen bedanken die hun steentje hebben bijgedragen aan hun nieuwe lokalen. Welbedankt aan alle families, verenigingen, bedrijven en werkers voor en achter de schermen voor jullie steun en inzet!

Jullie zullen allemaal deel uitmaken van ons nieuwe verhaal. Bedankt daarvoor!

Volg ons op Facebook

Volg onze pagina

 

Op zondag 25 oktober 2015 brandden de lokalen van de Chirojongens te Humbeek volledig uit. (Iets waar overigens niemand van onze Chiro schuld aan had.) Een korte heftige brand verwoestte niet alleen onze "thuis", maar ook ons materiaal en onze toekomstplannen. Maar in de Chiro leerden we om niet bij de pakken te blijven zitten.

Eén week later, op zondag 1 november 2015 gaven we alweer Chiro in Humbeek. Op de terreinen van GBS Mozaïek. Een eerste stap was dus gezet. Maar … om in de toekomst de Chirojongens Humbeek opnieuw in al zijn glorie te laten schitteren, moesten we nog heel wat stappen zetten en hindernissen overwinnen. En daar hebben vele mensen toe bijgedragen. We werden langs alle kanten geholpen met giften, materiaal, werkkrachten, morele en andere steun. Samen staan we sterk. En samen aan iets bouwen: ook dat is Chiro!